Forældre og børnepasser, ansøger Roskilde Kommune om tilskuddet, samtidigt med at vi underskriver en pasningsaftale. Pasningsaftalen er udformet af Roskilde Kommune. 

I skal ikke betale skat af tilskuddet. Jeg betaler skat af min løn. 

Roskilde Kommune yder tilskud til søskende med en rabat på 50 % af den billigste plads. Søskenderabatten gives både kommunale og private pasningsordninger. 

Kommunen justerer tilskudet 1 gang om året.

Kommer i fra en anden kommune og ønsker en plads i Pasningsordningen, søger vi i fællesskab om godkendelse og tilskud fra jeres kommune.

Betaling 

Forældrebetalingen opkræves månedsvis forud og betales via bankoverførsel og skal stå til rådighed på min konto, den sidste bankdag i måneden. 

Kommunen sætter tilskudet ind på barnets mors konto, som så overføres sammen med egenbetalingen til mig. 

Betalingen er hver måned hele året, ligeledes under ferie, sygdom og fri- og helligdage. Der betales 12 måneder om året.