Roskilde kommune har godkendt mit dagtilbud om privatpasningsordning i forhold til dagtilbudslovens §78 og §80. Jeg er godkendt til at passe 5 børn. 

Roskilde kommune vil føre tilsyn 4 gange om året, både anmeldt og uanmeldt tilsyn
Ved tilsynene vurderes det om de fysiske rammer rent sikkerhedsmæssigt og hygiejnemæssigt er egnet til målgruppen af børn. Derudover vurderes det pædagogiske miljø, børnens trivsel og relationen til mig. 

Roskilde kommune har udarbejdet en rapport med de gældende regler for pasningstilbudet. I vil få en kopi af denne rapport når pasningsaftale underskrives. 

Ved hvert tilsyn vil den tilsynsførende skrive en ny rapport, som I vil få at se.

Tavshedspligt 

Jeg har tavshedspligt om børnenes og forældrenes forhold.