1. Villum start 1/7 – 22 

2. Maja start 1/2 – 23 (Reserveret pr. 1/2 – 2025)

3. Valdemar start 15 / 8 – 23

4. Hannah start 1/11 – 23

5. Vijla start 1/2 – 22 

Næste ledig pladser: 1/4 – 2024, 1/8 – 2024

Du kan reservere pladser hos mig, allerede inden barnet er født. 

Det er også muligt, at komme på venteliste hos Gundsømagle Private Pasningsordning, så kontakter jeg dig hvis der kommer en ledig plads. 

Da det kan ske, at forældre springer fra en reserveret plads, lige inden opstart.